2011 World Weightlifting, Women 75 kg

Snatch:

Clean and Jerk:

Snatch Svetlana Podobedova131 kg Nadezhda Yevstyukhina130 kg Iryna Kulesha121 kg
Kazakhstan (KAZ)Russia (RUS)Belarus (BLR)
Clean & Jerk Nadezhda Yevstyukhina163 kg Svetlana Podobedova156 kg Kim Un-Ju151 kg
Russia (RUS)WRKazakhstan (KAZ)North Korea (PRK)
Total Nadezhda Yevstyukhina293 kg Svetlana Podobedova287 kg Kim Un-Ju265 kg
Russia (RUS)Kazakhstan (KAZ)North Korea (PRK)
Nadezda EVSTYUKHINA

Nadezda EVSTYUKHINA